Osoby do kontaktu

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

TELEFON/FAX

ROBERT RZEPKA

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

tel. 41 367 56 81

fax 41 367 56 77

ANDRZEJ LEJMAN

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu

tel. 41 367 56 82

ANNA FATYGA

Główny Księgowy

tel. 41 367 56 94

fax 41 367 56 77

MICHAŁ SOWA

Kierownik
Działu Handlu i Marketingu

tel. 41 367 56 60

fax 41 367 56 77

KRZYSZTOF STĘPNIEWSKI

Kierownik
Działu Technologii

tel. 661 014 160

fax 41 367 56 77

DARIUSZ SOBOŃ

Kierownik Działu Kontroli Jakości
Pełnomocnik Zarządu
d/s Systemu Zapewnienia Jakości

tel. 697 009 444

fax 41 367 56 77

 
 

Copyright © 2007-2009 Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o.

Design by 4Pro