Jakość wyrobów

Wysoką jakość naszych wyrobów potwierdza stosowany u nas System Zarządzania Jakością, zgodny z normą międzynarodową PN-EN ISO 9001:2009. Wdrożyliśmy stosujemy również system jakości w zakresie wytwarzanych elementów złącznych, przeznaczonych do urządzeń ciśnieniowych, sprawdzony na zgodność z Załącznikiem I, Punkt 4.3. Dyrektywy 97/23/WE.
Ponadto posiadamy uznanie jako producent materiałów wg AD 2000-Merkblatt W0/TRD 100 oraz uprawnienia do wytwarzania materiałów wg przepisów GL i uprawnienia UDT do wytwarzania odlewów przeznaczonych do budowy i naprawy urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.


Odlewy poddawane są:

  • badaniom niszczącym (własności wytrzymałościowych, udarności w pokojowej i obniżonej temperaturze, granicy plastyczności do 550°C, mikrostruktury, odporności na korozję międzykrystaliczną, kontroli składu chemicznego metodami chemicznymi i fizycznymi);

  • badaniom nieniszczącym (radiograficznym, ultradźwiękowym, magnetyczno-proszkowym, penetracyjnym, ciśnieniowym).


Wysoką jakość naszych produktów gwarantuje również posiadany przez nas system MAGMASOFT
® pozwalający na optymalizację naszej technologii.
  Certyfikaty
 
 

Copyright © 2007-2009 Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o.

Design by 4Pro