Index
Oferujemy
odlewy dla przemysłu:
  • energetycznego
  • chemicznego
  • maszynowego
  • petrochemicznego
  • cementowo-wapienniczego

 


Odlewnia CHEMAR od wczesnych lat 50-tych produkuje odlewy dla przemysłu
. Oferujemy odlewy m.in. ze staliw:

- węglowych konstrukcyjnych
- do pracy w podwyższonej temperaturze
- odpornych na korozję
- odpornych na działanie wód kopalnianych (wg patentu)
- żaroodpornych i żarowytrzymałych
- odpornych na ścieranie

Podstawowym asortymentem produkowanych odlewów są:

- części do produkcji armatury przemysłowej
- elementy rurociągów energetycznych
- elementy pomp
- odlewy maszynowe (np. przemysł kolejowy i wydobywczy)

Wykonujemy odlewy o masie 15÷3500 kg.2020-07-09
Oferta pracy na stanowisko:

DYREKTOR PRODUKCJI

więcej...


2020-05-04

RADA NADZORCZA Spółki "Odlewnia CHEMAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU Spółki "Odlewnia CHEMAR" Sp. z o.o.

Pełna wersja informacji do pobrania i druku: 20200430_Postepowanie_kwalifikacyjne-Prezes_Zarzadu_ZO.pdf


2020-04-01

W dniu 30 marca 2020 roku Zarząd Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. z siedzibą w Kielcach oraz Zarząd "Odlewni CHEMAR" sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach uzgodniły i podpisały plan połączenia Spółek.

Z uwagi na treść art. 500 paragraf 2 z indeksem 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 505 ze zm., dalej jako KSH) w zw. z przepisem art. 500 paragraf 2 KSH niniejszym nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia się do publicznej wiadomości na stronie internetowej "Odlewni CHEMAR" Sp. z o.o. plan połączenia.

Pełna wersja do pobrania i druku: Plan połączenia ZUCHiAP CHEMAR S.A. i Odlewni CHEMAR Sp. z o.o. wraz z załącznikami [.pdf]

OFERTY PRACY:

"Odlewnia Chemar” Spółka z o.o. w Kielcach zatrudni pracowników na stanowiskach:

- Dyrektor produkcji
- operator maszyn CNC
- formierz ręczny/maszynowy
- frezer
- tokarz
- szlifierz
- mistrz na formierni

Oferty prosimy kierować na adres:
biuro@odlewnia-chemar.pl
lub osobiście w siedzibie spółki:
Kielce, ul. Olszewskiego 6
tel. 41 367 56 81


ZAPYTANIE OFERTOWE...


 
 

Copyright © 2007-2020 Odlewnia CHEMAR Sp. z o.o.

Design by 4Pro